Tango met jeugdzorg

> overzicht

Tango met jeugdzorg

Gesprekken met ouders, pleegouders, kinderen en professionals die met jeugdzorg te maken hebben.

Tango met Jeugdzorg

Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen in de jeugdzorg. Verhalen van ouders van een kind dat onder toezicht of uit huis is geplaatst, maar ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met een bestuurder van Bureau Jeugdzorg, een Tweede Kamerlid, een kinderrechter, een advocaat en medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg.

In de verhalen van de ouders komen vaak de gevoelens van zorg en machteloosheid aan bod. Je zult maar op een ochtend vier agenten en twee medewerksters van jeugdzorg voor je deur zien staan die je kind komen ophalen. Een aantal ouders voelen zich niet gehoord door jeugdzorg en blijft vechten tot in de rechtszaal aan toe. Diverse ouders hebben zich aangesloten bij een netwerk dat ouders steunt. Er zijn ook positieve ervaringsverhalen. Zo vertelt een volwassen vrouw die als kind uit huis geplaatst is, dat ze – ondanks de verschillende pleeggezinnen en gezinsvoogden – blij is dat ze als negenjarige uit huis geplaatst is.

Uit de diverse verhalen komt duidelijk naar voren hoe zwaar het werk van medewerkers in de jeugdzorg is. Hun werk en de vraagstukken waar ze tegenaan lopen worden scherp in beeld gebracht. Gezinsvoogden vertellen bijvoorbeeld over de beslissing om een kind wel of niet uit huis te plaatsen. Uit al deze verhalen blijkt een grote betrokkenheid en een sterke wil om zorgvuldig de beslissing te nemen over het wel of niet ingrijpen in de opvoedingssituatie.

Dit boek kwam op 14 april 2014 uit: zie flyer.

Volg de voortgang via facebook:Volg dit boek op Facebook!

Kopen:

Bestel het boek via Boekenroute.

Inkijken:

Beniewd naar de inhoud? Bekijk de inhoudsopgave, de inleiding en twee interviews.

Forum:

Deel uw mening over de transitie, jeugdzorg; uw ervaringen en lees die van anderen op het forum.

omhoog naar boven


Laatste update: Updated