Van Lood naar Goud

> publiciteit > Dubbel Accent

Resencie in "Dubbel Accent"

logo Dubble Accent

Dubbel Accent is een uitgave van de Diensten Geestelijke Verzorging van de Krijgsmacht (oplage ca. 32.000).

Van lood naar goud: Inspirerende verhalen van ervaringsdeskundigen, over menselijk lijden en het overwinnen daarvan.

Vanuit het perspectief van de geestelijke verzorging zijn een vijftiental verhalen in dit boek verzameld. Mensen hebben vaak meer in huis, dan ze in eerste instantie misschien van zichzelf denken. Moeilijke situaties doen een beroep op hun innerlijke kracht en creativiteit. Van lood naar goud wijst op dat proces van verandering. Wat eerst als een loden last is gevoeld, kan gaandeweg soms als goud worden gewaardeerd. Mensen krijgen soms heel wat te verstouwen. Hoopvol is dat niemand in een slachtofferrol hoeft te blijven. Ik doe een greep uit de verhalen.

Een Marokkaans meisje uit een Berbers gezin, woonachtig in Nederland, wordt geestelijk en lichamelijk door haar vader mishandeld. Hij ontneemt zijn dochter alle kansen om zich te ontplooien. Ook probeert hij haar uit te huwelijken. Omdat het meisje geen leven heeft, verlangt ze naar de dood en doet daartoe verschillende pogingen. Haar verhaal komt bij de pers en ze krijgt een voogd. Later, tegen de wil van haar vader, begint ze de Koran te bestuderen; door haar kennis weerlegt ze een opnieuw gearrangeerd huwelijk. Uiteindelijk werkt ze als tolk en leerlingbegeleider en helpt ze meisjes en ouders van allochtone afkomst.

Een jongen krijgt op jonge leeftijd botkanker, waardoor een been en de heup moet worden geamputeerd. Toch kiest die er op een gegeven moment voor om niet langer als zielenpoot door het leven te gaan. Later doet hij mee aan de Para Olympische Spelen en geeft hij skiles aan gehandicapten.
Een jonge vrouw vertelt hoe ze opgroeit in een probleemgezin en verwaarloosd wordt. Zij wordt juridisch adviseur en coördinator van een lotgenotengroep.
Een vluchteling wordt maatschappelijk werker.
Een homoseksueel raakt besmet (HIV), desondanks blijft hij actief in het arbeidsproces.
Een kankerpatiënt wordt kunstenaar.
Een junk wordt voorlichter.
Een slachtoffer van geweld wordt fulltime ondernemer van een stichting geweldspreventie, enz.

Het zijn al met al realistische verhalen. Het boek sluit af met de spreuk: “Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan.” Ik mis wel het verhaal over een militair. Maar misschien durft iemand zijn verhaal kwijt aan Dubbel Accent!

omhoog naar boven